top of page
Els Nostres Serveis

Tot el que podem fer per tu

especializacion.JPG
ÀREA FISCAL

Assessorament i gestió d'empreses, professionals i autònoms en els aspectes necessaris per a la marxa de l'empresa com la confecció de comptabilitat, liquidació i presentació d'impostos de tot tipus (IAE, IVA, IRPF, Impost de Societats, etc.) així com la representació davant l'Administració Tributària.

ÀREA COMPTABLE

Comptabilitat i gestió documental aportant solucions a mida al seu negoci.

Sala de Reuniones
Borrosas Personas de Busines

ÀREA LABORAL

Confecció de contractes laborals, nòmines i assegurances socials i altres d'anàlegs, i la realització de gestions administratives relacionades.

ALTRES SERVEIS

Assessorament específic sobre aspectes mercantils, societaris i arrendament d'immobles. Contractes vinculats a la seva activitat comercial o davant de tercers. Informes economicofinancers. Anàlisi i viabilitat d'inversions.

planificacion.jpg
bottom of page